Návod na montáž

Postup montáže komínu

      Před vlastní montáží sestavte první 3 tvárnice na sucho, vyměřte otvory na větrací mřížku a komínová dvířka, otvory pak vyřízněte.

     Na betonový základ na určené místo pro komín osaďte do roviny na stavební flexibilní lepidlo tvárnici a kondenzační misku s otvorem na odvod kondenzátu. Do otvoru, který je z boku nebo zespodu ve středu misky osaďte trubičku a vyveďte ven nebo do kanalizace.

     Dále osaďte šamotovou tvarovku s obdélníkovým otvorem pro vybírání komínu. Vyzkoušejte komínová dvířka přitisknutím na čelní stranu šamotového rámu tvarovky pro komínová dvířka a přizpůsobené vyhnuté packy z pásové oceli pro přichycení komínových dvířek zazděte vně šamotového rámu mezi šamot a komínovou tvárnici. Ne dovnitř otvoru! V případě, že nebude na komínu omítka, odřízněte přebývající část obdélníkového otvoru v šamotové tvárnici tak, aby dvířka dolehla. Pokud máte dvířka s vnitřním rámem, dvířka osaďte tak, že napasujete rám dovnitř obdélníkového otvoru v šamotové tvarovce a zvenku dvířek osadíte do rohů vruty, které se připevní do hmoždinek osazených v tvárnici.

     Šamotové trubky spojujeme na žáruvzdorný tmel, který je součástí dodávky. Po osazení každé trubky, od úrovně spodní hrany komínových dvířek, zasuňte do prostoru mezi trubku a vnitřní část tvárnice izolaci tak, aby zůstaly průchodné ventilační kanály. Použijte vždy dva kusy izolace kolem celé trubky vyřezanými drážkami směrem k trubce. Poslední pás izolace se zařízne 2 cm pod vrchní hranou poslední tvárnice, tj. 2 cm pod spodní stranou betonové krycí desky.

     Odbočku osaďte do potřebné výšky. Z důvodu dilatace komínu musí být vzdálenost mezi šamotovou odbočkou a výřezem v tvárnici nahoře a dole min. 4 cm. Vyříznutý otvor pro odbočku mezi okrajem řezu v tvárnici a šamotovým sopouchem vyplňte izolací z minerální vlny, použijte zbytek dodané izolace. Od poloviny komínu až po krycí desku osaďte do otvorů v rozích tvárnic betonářskou výztuž o tloušťce 8 mm a zalijte řídkým betonem. Výztuž se vkládá do otvorů v délce 1,5 až 2 m a v tvárnici se přeloží přes sebe.

     Pokud máte tvarovky Final, osaďte je v nadstřešní části komínu místo tvárnic na flexibilní lepidlo a do otvorů v rozích osaďte výztuž. Je důležité, aby ložné plochy mezi jednotlivými tvarovkami Final byly namazány lepidlem dokola bez mezery, aby se zamezilo protékání vody do středu komínu. Poslední šamotovou trubku zkraťte tak, aby přesahovala cca 16 až 24 cm nad hranou poslední tvárnice. Odměřte podle typu krycí desky. Spoj mezi poslední celou a zkrácenou šamotovou trubkou překryjte zvenku nerezovou sponou a utáhněte. Potom osaďte betonovou krycí desku na lepidlo. Nakonec namáznete slabou vrstvou žáruvzdorného tmelu nebo silikonového tmelu venkovní část šamotové trubky v šířce cca 5 cm a narazíte na trubku nerezový krycí kónus a utáhnete šroub. Pečlivě zatmelte vrchní hranu – spoj vrchní hrany šamotové trubky a nerezového kónusu. Ve spodní části kónusu jsou výstupky proto, aby v prostoru mezi kónusem a krycí deskou mohlo docházet k větrání komínu. Tyto výstupky dosedají na betonovou krycí desku.

     Komín, který se staví u vnější zdi, musí být přikotven pásovou ocelí minimálně po 3 m k nosné zdi, potom natažen lepidlem do perlinky a omítkou. Komín musí stát na základu o rozměru 50x50 cm. Základ jde do nezámrzné hloubky. Ta je podle teplotního pásma 80 až 120 cm. Výztuž musí být osazena v rozích tvárnice po celé výšce komínu. Na severní návětrné straně doporučujeme komín zateplit izolací, aby nepromrzal.

ra Rozstřel logo s čistícm kusem + řez domem

     Do otvoru ve vybíracím kusu v prostoru půdy je nutné osadit šamotový uzávěr a komínová dvířka. Rám dvířek přiložit na šamotovou přírubu, ale NESPOJOVAT! Šamotový kouřovou se pohybuje nahoru a dolů v závislosti na teplotě spalin. Druhý vybírací kus se používá pouze v případě, kdy není možné komín čistit ze střechy.

Man 3 str_1

komin_CS