Co je dobré vědět o komínech

Čištění a prohlídka komínu

 

Podle platné normy má být přístupný komín zvenku tak, aby se dal jeho průduch shora čistit a kontrolovat. Jestliže toto nemůže být technicky dodrženo, musí být osazena druhá komínová dvířka přístupná z prostoru pod střechou, např. z půdy.

Od ledna 2011 platí nové nařízení vlády týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně kontrolovat kominík. Čištění vlastních komínů lze provádět svépomocí, ale lepší je spolehnout se na kominíky.

Kontroly se týkají nejen komínů na pevná paliva, ale i na plyn.


Minimální průměr komínu

Podle současné platné normy je minimální průměr průduchu komínu pro spotřebiče na pevná paliva 140 mm.


Minimální účinná výška komínu

Účinná výška se počítá od sopouchu po hlavu komínu a je 5 m.

 

Kotvení komínového tělesa

Pokud je komínové těleso vyšší než 3,2 m nad střechou, musí se ukotvit podle provedeného statického výpočtu.


Revize a schvalování komínu do provozu.


Komíny a komínové sestavy Primakomín mají certifikát a další potřebné dokumenty, které jsou potřeba při revizi komínu, jeho kolaudaci a vedení do běžného provozu.

Ke každé sestavě je vydáno prohlášení o vlastnostech a vystaven komínový štítek.

Komíny splňují veškeré normy a předpisy, které stanovuje EU i normy státní.


Jakou má mít komín výšku nad střechou?

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy. Jestliže je však komín vzdálen od hřebenu 2 m a více, počítá se tato výška od tzv. větrného úhlu 10°sklonu od hřebene střechy - níže.

U ploché střechy má být min. výška komínu 150 cm nad atikou.